Meezingen met Frank

Het was zonnig en warm zaterdagmiddag 24 juni 2023. Toch hadden zich een gezellig aantal mensen verzameld bij het Kulturhus Hasselo om met Frank liedjes te zingen. Teksten waren uitgedeeld, en zingen maar! Dit alles in het kader van Schouwburg on tour.

frank meezingen

frank meezingen